Monday, July 26, 2010

Anak ng Kwek Kwek at BBM Dry Run

Visit Anak ng Kwek Kwek this Saturday at BBM Dry Run!AKK! Ang sagot sa boring mong buhay.

CONTACT US:

Mobile Numbers

Chung +63 927 468 7711
Pau +63 915 534 8082
Kaloy +63 915 7956825

Email: anakngkwekwek@gmail.com


No comments:

Post a Comment